Ik ontwerp en verzorg emotionele vaardigheidstrainingen en workshops, onder meer  op basis van mijn laatste boek, Relativeren is ook een kunst, met gereedschap voor een evenwichtig gevoelsleven. Dezelfde tools voor opbouwend emotiebeheer uit het boek komen terug in de training en delen hiervan ook in workshops. De meeste van deze tools zijn op boeddhistische leest geschoeid, maar dat neemt niet weg dat ze in nuchter Nederlands of Engels, zonder zweverig taalgebruik of spirituele tierlantijntjes, worden aangereikt en geoefend. Bovendien is het boeddhistische gereedschap vertaald naar ons westerse leven. In wezen komt aan bod welke instrumenten uit het boeddhistische gedachtegoed er naast mindfulness - of nadat emoties mindful zijn opgemerkt - vruchtbaar kunnen worden ingezet om bevredigend met emoties om te gaan. Een vervolg op mindfulness, met andere woorden.

Het thema van de trainingen is voldoening gevend emotiebeheer, het doel is vaardigheden te beheersen om emotioneel tumult op een opbouwende manier tot rust te brengen, waarbij zowel de trainee als de mensen die bij de situatie betrokken zijn, er beter uit komen dan vóór deze kink in de kabel ontstond. Het resultaat van de training op termijn is een overwegend Opgeruimd gemoed - de titel van deze training.

 

In acht tweewekelijkse bijeenkomsten van twee uur, met maximaal acht deelnemers, komen onderwerpen aan de orde als:

  • Hoe verminder ik de hevigheid van mijn emotionele reacties met inzicht in het boeddhistische idee van 'onthechting'?
  • Hoe helpt (zelf) compassie bij het opbouwend hanteren van ontwrichtende emoties?
  • Hoe overstemmen op den duur de prettige emoties de onprettige?
  • Ons ego als bron van veel ontregelende emoties.
  • De emotionele voordelen van het inzicht dat iedereen zelf verantwoordelijk is voor zijn eigen gevoelsleven (het boeddhistische karmabegrip).
  • Hoe we onze ontembare neiging tot (kriisch) oordelen in ons voordeel kunnen gebruiken bij het hanteren van emoties.
  • Hoe onze (meer of minder bewuste) verwachtingen in het leven vaak onnodig bron zijn van verstoringen in ons emotionele evenwicht.
  • Een eenvoudig stappentraject bij het reageren op (meer of minder emotionele) gebeurtenissen, gericht op een opgeruimd gemoed en bevredigende emotieregulatie.

 

Elke bijeenkomst bestaat uit een kort college over, en gezamenlijk uitdiepen van het onderwerp van de bijeenkomst, uitwisselingen van ervaringen en ideeën opgedaan in de afgelopen twee weken, en een bespreking van de opdrachten (reflectie-, observatie- of schrijfopdrachten ter inspiratie) of oefeningen voor de dagelijkse praktijk, voor de komende twee weken.

Bij deze training wordt ook gewerkt met het boek Relativeren is ook een kunst. Gereedschap voor een evenwichtig gevoelsleven. Deelnemers doen er goed aan het boek voor aanvang van de training aan te schaffen. Bij elke bijeenkomst na de eerste wordt aangegeven welk hoofdstuk of welke hoofdstukken deelnemers kunnen lezen ter voorbereiding op de volgende bijeenkomst, of ter ondersteuning en aanvulling van het geleerde. Bij elke bijeenkomst worden sowieso de hoofdsstukken uit het boek genoemd waarin het onderwerp van de volgende biijeenkomst besproken wordt. 

 

Een belangrijk element van de training is dat iedere deelnemer voor zichzelf een aantekenboekje met 'helpende gedachten' bij bepaalde situaties of emoties aanlegt. Tijdens de training komen zulke helpende gedachten uitgebreid aan bod. Het kan gaan om boeddhistische wijsheden die je tijdens deze training aangereikt krijgt, maar ook inzichten of hulpgedachten die je hebt opgedaan bij concrete ervaringen in je eigen leven. 

Normaal gesproken worden hiervoor boekjes gebruikt waarin visitekaartjes, pasjes of instax-foto's kunnen worden opgeborgen. In Relativeren is ook een kunst vind je acht bedrukte kaartjes om hulpgedachten op te schrijven en in het boekje te verzamelen. Wie behoefte heeft aan meer van deze kaartjes kan ze gratis downloaden via www.boompsychologie.nl/relativeren.

Vanzelfsprekend kunnen deze hulpgedachten ook simpelweg worden opgenomen bij aantekeningen in je smartphone. 

 

In mijn workshops behandel en oefen ik met een deel van de thema's uit de training/het boek. Uiteraard zal van tevoren  

worden aangegeven welke boeddhistische instrumenten in een bepaalde workshop centraal zullen staan.  Zinvolle tekst daarbij zal zo veel mogelijk per stencil uitgedeeld worden

Maak jouw eigen website met JouwWeb