Na mijn eindexamen (Montessori Lyceum, Rotterdam) heb ik eerst een tussenjaar op de Vrije Hogeschool in Zeist doorgebracht. Daarna heb ik twee jaar Rechtsgeleerheid aan de Universiteit van Amsterdam (UvA) gestudeerd. Niet helemaal op mijn lijf geschreven, ben ik overgestapt naar Psychologie bij dezelfde universiteit. In 1990 ben ik als Sociaal Psychologe cum laude afgestudeerd op onderzoek naar de impact van iemands stemming op iemands creatieve denken en snelheid daarvan bij het oplossen van (praktische) problemen. In een vrolijke stemming zijn we creatiever en sneller in ons denken dan in een bedrukte stemming.

Naast onderzoeksvaardigheden heb ik gesprekstechnieken en -practica, toegepaste gedragsanalyse, attitudeverandering, toegepaste sociale psychologie en sociale cognitie en beslissingsprocessen gevolgd, als uitgangspunt voor mijn coachingwerk, dat in 2005 van de grond kwam. 

Aan de Rijksuniversiteit Leiden (RUL) heb ik diret na mijn afstuderen promotieonderzoek gedaan, in samenwerking met Prof.dr. Nico Frijda (UvA). Mijn onderzoek draaide om de vraag in hoeverre culturele waarden en normen onze emotionele beleving beïnvloeden. In drie experimentele studies en grootschalig literatuutonderzoek bleek onze emotionele beleving helemaal niet zo authentiek als we lang dachten. Wat we ervaren wordt gekleurd door de waarden en normen die we van huis uit of van onze peergroup meekrijgen. Ook ons emotionele gedrag en onze manier van denken voorafgaand aan concrete emoties blijken sterk beïnvloed door normen en waarden.

Tijdens mijn AIO-schap heb ik ook vijf jaar achtereen groepen studenten (max. 8 per groep) begeleid in het doorlopen van een cyclus van wetenschappelijk onderzoek. Het nut lag niet alleen in het leren een onderzoekscyclus te doorlopen, maarook  om dit aanwijsbaar in samenwerkingsverband te doen, wat voor mij al een training in het trainen was.

Na mijn promotie in juni 1997 volgde ik een postdoctorale opleiding Wetenschapsjournalistiek, waarna ik voor uiteenlopende tijdschriften populairwetenschappelijke artikelen schreef. Ook werkte ik als redacteur bij het maandblad van het NIP, De Psycholoog. Voor dit blad verzorgde ik ook de Wetenschappelijk-Nieuwsrubriek.

Daarnaast schreef ik een populairwetenschappelijk boek over het onderwerp van mijn promotieonderzoek: Ik ben niet verdrietig, ik ben boos (Prometheus, 1999), dat hoge verkoopcijfers haalde. Een paar jaar later volgde een tweede toegankelijk boek over dit onderwerp: Gepaste Emoties (Balans, 2011).

In 2000 werd ik arbeidsongeschikt wegens complicaties van mijn diabetes.

Vijf jaar later begon ik op kleine schaal een praktijkje als coach, voornamelijk gericht op levensloopvragen, en op sociale en emotionele vaardigheden bij klachten op het werk of in het privéleven.

Omdat de uitkomst van mijn eerste boek in 1999 overlapte met mindfulness, dat een jaar na verschijning van mijn boek zijn intrede deed  in Nederland, begon ik me te verdiepen in wat het boeddhisme nog meer te bieden had.  Sinds de eeuwwisseling mediteerde ik al dagelijks en vanaf 2007 draaide ik tien jaar mee op een boeddhistisch centrum: Boeddhistisch Centrum Amsterdam Triratna. Ik bestudeerde boeddhistische literatuur en leerde hoe het boeddhisme in de praktijk beoefend wordt. Zo ontdekte ik dat veel aspecten van de boeddhistische levensleer neerkwam op emotieregulatie zoals die in de westerse wetenschappelijke literatuur beschreven staat. Vanuit mijn perspectief als emotie-wetenschapper zag ik hoe veel boeddhistische inzichten en praktijken een ingang bieden om bevredigend met emoties om te gaan - opbouwend zowel voor iemand zelf als voor de mensen in de omgeving die bij de emotie betrokken zijn.

Om mijn eigen ontdekkingen te toetsen op algemene geldigheid heb ik twaalf doorgewinterde boeddhisten uitgebreid geïntervieuwd. Mijn eigen ervaringen werden dubbel en wars bevestigd door deze ervaren beoefenaars.

Een derde toegankelijk geschreven boek over emoties werd geboren: Relativeren is ook een kunst. Gereedschap voor een evenwichtig gevoelsleven (Boom, 2019).

Met dit boek als uitgangspunt heb ik intussen een training ontworpen: Opgeruimd gemoed, gereedschap voor een gevoelsleven in balans. Deze training zal vermoedelijk eind 2021 worden aangeboden (zie daarvoor de agenda). Daarnaast verzorg ik op aanvraag workshops en lezingen over dit onderwerp.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maak jouw eigen website met JouwWeb