Loop je vast in het combineren van werk en privéleven thuis, en raak je daardoor overvoerd, snel moe, geïrriteerd en minder geconcentreerd, gedeprimeerd zelfs? Belemmeren jouw zorgen over de toekomst je in je huidige functioneren? Ben je toe aan verandering in je leven en zou je daarvoor je huidige functioneren zowel als je leefomstandigheden en je mogelijkheden met een coach onder de loep willen nemen? Sta je op een punt in je leven waarop je belangrijke keuzes moet maken en zou je graag met een ervaren coach gestructureerd op een rijtje zetten hoe je meer voldoening uit je dagen zou kunnen halen? Of loop je vast bij het omgaan met bepaalde mensen op je werk of thuis en wil je inzicht waar hem dat in zit en wat je hieraan zou kunnen doen? Of loop je vast in bepaalde, telkens terugkerende emoties die je belemmeren in je dagelijkse functioneren? Heb je het gevoel dat je in het huidige snelle, veeleisende, hectische leven te veel geleefd wórdt, jezelf daarmee een beetje kwijt bent geraakt en zou je weer meer grip op je leven willen krijgen?

 

Sinds 1999 coach ik op kleine schaal mensen met levensvragen, behoefte aan verbetering van hun functioneren op het werk en/of thuis, blokkades in hun gevoelsleven of behoefte aan verbetering van de kwaliteit van hun leven. Daarnaast coach ik op gezette tijden uiteenlopende schrijfpojecten.

 

Life coaching

Door de juiste vragen te stellen, goed te luisteren zonder te oordelen, probleemgericht mee te denken, nieuwe perspctieven aan te reiken en gericht huiswerk voor thuis mee te geven, help ik mensen - afhankelijk van de hulpvraag - inzicht te krijgen in belemmerende gedragspatronen of gewoonten in emotiehantering, op grond waarvan kan worden toegewerkt naar samen vastgestelde doelen. Of als het om keuzevraagstukken gaat, zullen de gesprekken erop gericht zijn helderheid te krijgen in welke overwegingen, belangen, doelen en behoeften een rol spelen. Meestal vloeien daar als vanzelfsprekend de keuzen uit voort die iemand verderbrengen op zijn of haar pad door het leven.

Mijn benadering is persoonlijk, betrokken, steunend en aanmoedigend, humorvol, creatief, analytisch én praktisch. Hoewel ik onder meer gebruikmaak van inzichten uit de boeddhistische levensleer, ben ik niet zweverig in mijn benadering. Onderliggend principe en uitgangspunt is steeds de dringende behoefte in onze complexe, snel ontwikkelende maatschappij aan onthaasting, met meer ruimte voor gezonde zelfzorg, zowel mentaal als fysiek, en meer plezier, ontspanning en voldoening bij de dingen die we (al dan niet met andere mensen samen) doen.

 

Schrijfcoaching

Als schrijfcoach heb ik ervaring in het begeleiden van uiteenlopende projecten, van afstudeerscripties tot literaire teksten. Ik stel in onderling overleg een schrijfplan op, help met gerichte vragen een geschikte verhaal- of betooglijn te vinden, denk gedurende het schrijfproces met je mee - soms als advocaat van de duivel - en geef opbouwende, verfrissende feedback waarmee je je tekst sterker kunt maken. Ik redigeer desgevraagd je teksten en doe suggesties voor een sterkere schrijfstijl of manier van formuleren. Alle tekstvormen (fictie of nonfictie, levensverhalen, toespraken, journalistieke teksten, wetenschappelijke artikelen en zo meer)  komen bij mij voor een coachingtraject in aanmerking. 

Tijdens een kennismakingsgesprek inventariseren we de schrijfvraag, mijn mogelijkheden voor begeleiding en een plan van aanpak, afgestemd op de wensen van de auteur. Op grond daarvan besluiten we al dan niet met elkaar verder te gaan en gaan zo mogelijk aan de slag.